Mechanizace, zemní a výkopové práce​​

Informace o službě

Zemní práce

Nabízíme veškeré úkony od drobných zemních prací, jako jsou výkopy základů pro RD až po náročné zemní práce a rozsáhlé terénní úpravy. Konkrétně se zaměřujeme na:

Naše firma se snaží poskytované služby nabízet komplexně, proto jednou ze specifických činností je také ekologická recyklace stavební suti a ostatních stavebních odpadů na vlastním recyklačním dvoře Studánka u Aše.

Vybavení